Dla osób ubieających się o stypendium

Jeżeli chcieliby Państwo ubiegać się o stypendium Fundacji św. Jana Kantego, prosimy o zapoznanie się ze statutem oraz regulaminem Fundacji. Jeżeli już to Państwo uczynili i uważają Państwo, że spełniają kryteria prosimy pobrać i wypełnić formularz i przesłać go na adres: fundacja@jankanty.net (x. Marek Leśniak).

Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie

ul. Orla 82; 30-244 Kraków

http://www.jankanty.net
e-mail: fundacja@jankanty.net
Konto: Kredyt Bank S.A.
Nr 68 1500 1142 1211 4005 6442 0000

NIP: 677-223-82-94
Regon: 356872046
KRS 0000207780
w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego