Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie

ul. Orla 82; 30-244 Kraków

http://www.jankanty.net
e-mail: fundacja@jankanty.net
Konto: Kredyt Bank S.A.
Nr 68 1500 1142 1211 4005 6442 0000

NIP: 677-223-82-94
Regon: 356872046
KRS 0000207780
w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Przedstawiciel Fundacji w Stanach Zjednoczonych

St. Francis Borgia Church
The Saint John Cantius Foundation
8033 W. Addison St.
Chicago, Il 60634
Rev. Andrew P. Wypych
777-625-1118

http://us.jankanty.net