Drodzy Przyjaciele Fundacji

Wiele słyszy się w naszych czasach słów krytyki pod adresem młodego pokolenia, które ulega złu - my staramy się dostrzegać dobro wokół nas. Przedmiotem naszej troski jest czynić i pomnażać dobro, które w imieniu Boga niesiemy innym.

Czy chcesz przyczynić się do tej misji, dzieląc się swoim czasem, talentami i środkami materialnymi, które zostały Ci powierzone, aby dzięki współpracy z Fundacją im. św. Jana Kantego nieść dobro innym osobom potrzebującym i budować świat cywilizacji miłości?

Zapraszamy do włączenia się w działalność naszej Fundacji w taki sposób, jaki jest Ci dostępny. Każda pomoc w pracach Fundacji św. Jana Kantego może przyczynić się do odmiany sytuacji życiowej młodych, którym pomożemy w kształceniu i formacji według wartości ewangelicznych. W przyszłości będą oni w sposób realny wpływać na zmianę oblicza świata, przyczyniać się do przemian społecznych, politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, dawać świadectwo innym swoim życiem rodzinnym opartym na wartościach Kościoła katolickiego.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą inicjatywą.

Zarząd Fundacji

W jaki sposób można pomóc?

Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie prowadzi działalność społecznie użyteczną, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873)

Jest to warunek wystarczający, aby móc skorzystać z dobrodziejstwa przepisów ustaw podatkowych związanych z odliczeniem darowizn na rzecz naszej Fundacji.

Potwierdzenie takiego stanowiska znajdujemy w piśmie Ministerstwa Finansów z dn. 15 kwietnia 2004 r. nr PB3/8214-108/WK/04

Możliwe odliczenia:

Dla przedsiębiorstw:

Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych (z dnia 15 lutego 1992 r Dz. U. Z 2000 r. nr 54, poz.. 54 z późn. zm.) - art. 18 ust.1 pkt 1 - można odliczyć 10% dochodu

Dla osób prywatnych:

Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (z dnia 26 lipca 1991 r. Dz. U z 2000 r. nr 14, poz.176 z późn. zm.) - art. 26 ust. 1 pkt 9 - można odliczyć 6% dochodu

Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie

ul. Orla 82; 30-244 Kraków

www.jankanty.net
e-mail: fundacja@jankanty.net Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (x. Marek Leśniak)
Konto: Kredyt Bank S.A.
Nr 68 1500 1142 1211 4005 6442 0000

NIP: 677-223-82-94
Regon: 356872046
KRS 0000207780
w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego