Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie

Zarząd Fundacji

Prezes: Ks. Andrzej Wypych
Vice–Prezes: Ks. Marek Leśniak
Skarbnik: Bogusława Stanowska-Cichoń
Księgowa: Elżbieta Czarnecka - Sala
Sekretarz: Zbigniew Cichoń

Członkowie Zarządu:

ks. Andrzej Wypych
ks. Marek Leśniak
ks. Jan Szczepaniak
ks. Bogusław Wróbel
Zbigniew Cichoń
Elżbieta Czarnecka-Sala
Henryk Sala
Bogusława Stanowska-Cichoń

Komisja Rewizyjna:

ks. Jan Żelazny
ks. Jan Karlak
Piotr Pietrzyk